Detta vill vi att alla ska tänka på:

  • Stallet är hästarnas hem. Här ska de kunna slappna av! Alltså beter vi oss lugnt och sansat och vi accepterar inget skrik eller spring.

  • På Åby Ridcenter är vi snälla och vänliga mot varandra.
  • Vi hälsar på varandra och använder ett vårdat språk.
  • Vi visar varandra hänsyn och respekt!
  • De relationer vi har i stallet har vi ofta även på sociala medier. Naturligtvis beter vi oss hänsynsfullt och respektfullt även på internet.
  • Vi sprider inte rykten om varandra. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Detta gäller både i verkliga livet och i alla sammanhang på internet.
  • Den som misstänker att en kamrat mår dåligt på grund av något som händer i stallet pratar med personalen direkt.

Stallet är ofta en frizon från vuxenvärlden för barn och ungdomar. Det är ändå viktigt att ni som föräldrar är uppmärksamma och fångar upp signaler på om ert barn mår dåligt på grund av något som händer i stallet. Precis på samma sätt är det viktigt att ni är delaktiga i ert barns aktiviteter på internet. Skulle ni märka något sådant är vi mycket tacksamma om ni direkt berättar om det för oss!

Åby Ridcenter vill att ni hjälper era barn och ungdomar att följa de punkter i stycket här ovan. Tänk på att ni ska vara bra förebilder! Barn gör som de vuxna gör och inte alltid som de vuxna säger.