VISION

Vår vision är att vara en ledande ridklubb med en modern, säker anläggning och framgångsrik ridskole- samt tävlingsverksamhet med 100 procent nöjda medlemmar på alla nivåer.

VÄRDEGRUND

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i föreningsverksamheten, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.